Zaznacz stronę
UŁ: Łodzka Jesień Historyków pod naszym patronatem

UŁ: Łodzka Jesień Historyków pod naszym patronatem

Studenckie Koło Naukowe Historyków UŁ przy współpracy z Kołem Naukowym
Circulus Diplomats organizuje w dniach 26-28 XI 2015 roku konferencję naukową
Przypomnieć zapomniane… Odkryć nieznane…, w której wezmą udział studenci i doktoranci kierunków humanistycznych z uczelni w Polsce i za granicą. Obrady będą odbywały się w ramach czterech paneli tematycznych:
Panel I: Zapomniani czy niechciani.
Pamięć jest jedną z najcenniejszych rzeczy pozostających po człowieku, lecz nie każdy cieszy się chwałą, na jaką zasługuje. Celem niniejszego panelu jest przedstawienie sylwetek osób celowo wymazanych z kart historii; z najróżniejszych powodów – politycznych, społecznych, religijnych, ze względu na swoją twórczość czy działalność, jak i tych, których czyny, dzieła i osiągnięcia nie zostały odnotowane w świadomości ogółu.
Panel II: Ukryte w mroku dziejów.
Historia zna wiele doniosłych zdarzeń pozostających na marginesie świadomości
ludzkiej. W tym panelu oczekujemy na referaty dotyczące nie tylko wydarzeń
spektakularnych – wojen, przewrotów czy odkryć ale również traktujące o sprawach
społeczno-religijnych i epizodach istotnych jedynie z punktu widzenia jednostek lub
niewielkich grup ludzkich.
Panel III: Apoteoza i damnatio memoriae.
Wraz ze zmieniającymi się czasami ewoluowało podejście do pisania o przeszłości i
teraźniejszości – jedne zdarzenia stawały się warte pamięci, a inne tę wartość traciły.
Panel ten ma na celu przybliżenie procesów gloryfikacji oraz potępienia ludzi i wydarzeń w różnych czasach i systemach. Chcemy w nim także uwzględnić zagadnienia powiązane z polityką pamięci i wynikającą z niej polityką historyczną.
Panel IV: Z pamiętnika dyplomaty.
Dyplomacja związana jest z historiami zakulisowymi. Wiele ustaleń podjętych w toku
negocjacji międzynarodowych nigdy nie miało opuścić wnętrza gabinetów…
Niejednokrotnie negocjacjom towarzyszyło zastraszanie czy przekupstwo; mile widziane będą referaty opowiadające o działaniach niekoniecznie mających wiele wspólnego z kurtuazją i protokołem dyplomatycznym.

Mamy nadzieję, że nasza konferencja oraz poruszana tematyka okażą się dla Państwa interesujące.

ul

UMCS: Konferencja „Oko w oko z cierpieniem psychicznym”

UMCS: Konferencja „Oko w oko z cierpieniem psychicznym”

Koło Naukowe Psychologów UMCS ma przyjemność zaprosić studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych do wzięcia udziału w VII edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Oko w oko z…”, której tegorocznym tematem jest cierpienie psychiczne. Konferencja odbędzie się 8 maja 2015 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS.

Obrady będą miały na celu ukazanie w sposób interdyscyplinarny zagadnień związanych z cierpieniem człowieka, obejmujących jego biologiczny, społeczny, historyczny, kulturowy oraz psychologiczny wymiar.

Jest to kolejna konferencja z cyklu „Oko w oko z…”. Poprzednie o tematyce seksualności, stereotypów, cielesności, nieśmiałości, miłości i agresji cieszyły się dużym zainteresowaniem pracowników naukowych oraz studentów z całej Polski.

Termin zgłaszania biernych uczestników (ze względu na ograniczoną liczbę miejsc) do 30 kwietnia. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Kontakt e-mailowy: oko.w.oko-konferencja@wp.pl

Informacje o konferencji można znaleźć na fanpage’u na Facebook’u: https://www.facebook.com/pages/Konferencja-Oko-w-oko-z-Cierpieniem-Psychicznym/1586894344855660?ref=hl

kolo-naukowe-psychologow-umcs

Iwona Sewera: Projekty naukowe z dziedzin górniczych

Iwona Sewera: Projekty naukowe z dziedzin górniczych

Jak można wykorzystać zabytkową kopalnię do popularyzacji wiedzy z fizyki wymyślili autorzy projektu „Górnictwo na fali”, zwycięskiego w śląskiej edycji konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2012 roku, którego realizacja już się rozpoczęła. W zabrzańskiej kopalni Guido na poziomie 320 m. pod ziemią instalowane są właśnie stanowiska dydaktycznie, przy których już w maju naukowcy z Instytuty Technik Innowacyjnych EMAG z Katowic poprowadzą zajęcia związane z bezpieczeństwem górniczym, pomiarami parametrów jakości kopalin oraz geofizyką. Planowanych jest trzydzieści pięciogodzinnych prezentacji dla grup liczących po 25 osób. Później w okresie wakacyjnym organizatorzy myślą także nad przeprowadzeniem zajęć warsztatowych, a po ich zakończeniu wszystkie instalacje naukowcy pozostawią na miejscu w ZKWK Guido, by dalej służyły celom dydaktyczno- popularyzatorskim.

1

W trakcie spotkań czynne będą cztery stanowiska dydaktyczne, przy których uczestnicy sami będą  przeprowadzać eksperymenty oraz dokonywać analizy ich rezultatów. Pierwsze z nich służyć ma pokazaniu jak prześwietla się caliznę skalną za pomocą fal akustycznych. Wszyscy chętni będą mogli samodzielnie obsłużyć urządzenia pomiarowe, by przeprowadzić badanie oraz dokonać analizy uzyskanych dzięki niemu wyników. W drugim punkcie będzie znajdował się anemometr, za pomocą którego mierzy się przepływ powietrza w podziemnym systemie wentylacyjnym. Uczestnicy pogłębią swoją wiedzę o falach ultradźwiękowych. Następnie udadzą się w podróż kolejką podwieszaną, używaną w kopalni. Specjalistyczne urządzenia pomogą śledzić drogę tejże, a przy okazji obecna młodzież dowie się więcej na temat łączności podziemnej i zastosowania fal radiowych. Na koniec przy czwartym stanowisku, dzięki falom elektromagnetycznym o wysokiej częstotliwości, uczestnicy projektu dowiedzą się jakiej jakości jest węgiel występujący w tej kopalni.

2

Jaki jest cel projektu wyjaśnia kierownik Zakładu Naukowo- Badawczego w EMAG – Adam Piasecki: „Założyliśmy, że prócz wiedzy z dziedziny techniki i fizyki warto pokazać młodym ludziom ze Śląska, jak wygląda zakład górniczy pod ziemią, które parametry decydują o jakości eksploatowanego węgla, jak przeprowadza się taką ocenę, czemu służy transport podziemny oraz z jakimi zagrożeniami związana jest działalność kopalni węgla kamiennego”. „Przy okazji udowodnimy, że górnictwo jest branżą nowoczesną i ciekawą. Stanowi również o specyfice naszego regionu” – dodaje Anna Slotorosz, szefowa Zespołu Komercjalizacji, Promocji i Wydawnictw w EMAG, a jednocześnie kierownik projektu „Górnictwo na fali”. Warto zaznaczyć, że organizatorzy proszą zgłaszające się szkoły o przesłanie prezentacji informujących o zakresie nauczania fizyki i techniki, ponieważ zależy im, żeby treści przedstawione w ramach projektu korelowały z wiedzą uczestników.

3

W ZKWK Guido mają się odbywać ponadto wykłady na temat turystyki industrialnej dla studentów kierunku gospodarka turystyczna, studiujących na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, którego władze zawarły niedawno porozumienie z przedstawicielami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.  przeprowadzony będzie niebawem także IX Turniej Wiedzy Górniczej w ramach Międzynarodowego Spotkania Studentów Wydziałów Górniczych, odbywającego się w Krakowie po raz drugi, by stwarzać studentom kierunków górniczych możliwości nawiązania międzynarodowego dialogu i współpracy. Będą to wydarzenia towarzyszące największej polskiej konferencji górniczej – XXIII edycji Szkoły Eksploatacji Podziemnej, mającej się odbyć w dniach 24-28 lutego br. Tymczasem zbliża się także finał IV Olimpiady Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę”, w której udział biorą uczniowie kształcący się w zawodzie technik górnictwa podziemnego. Pytania do testów eliminacyjnych wybierali naukowcy z Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach (wśród nagród dla finalistów olimpiady jest m. in. indeks tejże uczelni). Organizatorzy twierdzą, że poziom uczestników przeprowadzonych już eliminacji, był bardzo wysoki, co może dobrze rokować dla przyszłości górnictwa, przynajmniej pod kątem wykwalifikowania przyszłych pracowników.

Iwona Sewera

Iwona Sewera – absolwentka polonistyki z j. angielskim na PWSZ w Tarnowie, redaktorka Trzynastego Schronu, Marketingu przy Kawie oraz Tabletowo.pl.

 

Źródła:
http://sciezkikopernika.pl/gornictwo-na-fali/
http://emag.pl/news.php?new_id=220&l=
http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/3330545,kopalnia-guido-w-zabrzu-studia-320-m-pod-ziemia-pomysl-uniwerstetu-ekonomicznego,id,t.html
http://www.pzsbierun.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=81&Itemid=408
http://leczna24.pl/informacje/lokalne/16288/zdobyli_indeks_teraz_powalcza_%E2%80%9Eo_zlota_lampke%E2%80%9D/
http://szkolaeksploatacji.pl/strona/turniej-wiedzy-gorniczej-2/
„Dziennik Zachodni” z dnia 13.02.2014, dodatek „Trybuna Górnicza” artykuł:
Kajetan Berezowski „Lekcja fizyki na poziomie 320”, s.11.
UŁ: VII Łódzka Wiosna Młodych Historyków

UŁ: VII Łódzka Wiosna Młodych Historyków

VII ŁÓDZKA WIOSNA MŁODYCH HISTORYKÓW
Interdyscyplinarna i ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka
Instytut Historii UŁ, 20-23 III 2014 r.

Pod patronatem m.in. Instytutu Historii UŁ, Łódzkiego Oddziału IPN, Łódzkiego Oddziału PTH, TVP 3, Radia Łódź i portalu Histmag.org

Studenckie Koło Naukowe Historyków UŁ tym razem przy współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Marketingu UŁ „Multi Level” organizuje VII Łódzką Wiosnę Młodych Historyków – konferencję, która od siedmiu lat przyciąga studentów z całej Polski i różnych ośrodków zagranicznych do Łodzi. Przygotowania rozpoczęły się już na początku grudnia. Teraz nie pozostaje nic innego, jak wszystkich zaprosić na inaugurację i obrady.

Tematykę określają trzy panele: Bunt, rebelia, rewolucja, strajk. Opór społeczeństwa wobec władzy na przestrzeni dziejów i Skąd przybyliśmy, dokąd zmierzamy? Źródła tożsamości oraz Gospodarka głupcze! Pierwszy poświęcony jest zagadnieniom związanym z najrozmaitszymi formami oporu społecznego wobec władzy oraz próbom zmiany zaistniałej sytuacji przez społeczeństwo bądź jego elementy. Drugi panel dotyczy mitów założycielskich budujących tożsamość zbiorowości – od małych wspólnot lokalnych do całych organizmów państwowych i narodów, mitów etnogenetycznych, badań nad zagadnieniami etnogenezy i poszukiwania praojczyzny oraz sposobów w jakie polityka sięgała po owe mity w celu budowy doktryn i pchnięcia narodów na konkretne tory. Ostatni z paneli zorientowany jest na zagadnienia będące przedmiotem badań historii gospodarczej, jak i problemy mikro- oraz makroekonomiczne, komunikację marketingową oraz strategie zarządzania.

Inauguracja VII Łódzkiej Wiosny Historyków odbędzie się 20 marca o godz. 12.00 w Sali Rady Wydziału. Jej tematyka wpisuje się w pierwszy panel. Poświęcona będzie zbliżającej się 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Wykład inauguracyjny o intrygującym tytule: Powstanie Warszawskie – zły wybór, czy brak wyboru? przygotował dr hab. Przemysław Waingertner, prof. UŁ. Zaproszona została sanitariuszka Barbara Lenkiewicz.
W ciągu czterech dni obrad referaty wygłosi 160 studentów i doktorantów z całej Polski z różnych kierunków studiów. Pełen program konferencji dostępny jest na stronie www.sknh.uni.lodz.pl – zapraszamy serdecznie.

/info: www.sknh.uni.lodz.pl/

logo_SKNH

Monika Dobrowolska: Innowacyjny projekt „Coach rodzinny…” na UKSW

Monika Dobrowolska: Innowacyjny projekt „Coach rodzinny…” na UKSW

Na polskich uczelniach coraz częściej możemy spotkać się z ciekawymi projektami badawczymi, w które angażują się pracownicy naukowi, jak również nierzadko sami studenci danej uczelni.

Interesującym przedsięwzięciem jest rozpoczęty w drugiej połowie 2013 roku i mający trwać do końca kwietnia 2015 roku, projekt „Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, któremu przewodzi Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Uczelnia uczestniczyła już w tego typu wydarzeniach, od dawna zaangażowana jest w problematykę dotyczącą wspierania integracji społeczno – zawodowej. Nie sposób w tym miejscu nie zwrócić uwagi na znaczny potencjał merytoryczny szkoły, dzięki któremu osiąga ona niemałe sukcesy. Najnowsza inicjatywa jest kontynuacją zakończonego w grudniu 2013 roku projektu „Coaching – nowa metoda wsparcia procesów integracji społecznej i zawodowej”.

Ze względu na zakres oraz specyfikę projektu do jego realizacji wybrano Wydział Studiów Nad Rodziną, jednocześnie angażując w pracę także pracowników naukowych Wydziału Nauk Pedagogicznych. W tym momencie pewnie rodzi się pytanie, czego dokładnie dotyczy sam projekt? Jaki jest jego główny cel? Otóż przede wszystkim przedsięwzięcie skupiać się ma na wypracowaniu nowoczesnych i skutecznych metod wsparcia rodziny. Chodzi o podjęcie na szerszą skalę działań, mających pomóc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, głównie z powodu ubóstwa, bezrobocia, przemocy w rodzinie, trudności wychowawczych, alkoholizmu, narkomanii czy przewlekłych chorób, uniemożliwiających funkcjonowanie społeczne na akceptowalnym poziomie. Z chwilą zdiagnozowania najistotniejszych problemów i potrzeb oraz opracowania innowacyjnych metod pomocy, do działań włączeni zostaną wykwalifikowani specjaliści. Mam tu na myśli coachów, którzy podejmą próby dotarcia do pięćdziesięciu warszawskich rodzin, by wdrożyć  nową strategię i udzielić stosownego wsparcia.

3

W obecnych czasach teoretycznie większość ludzi zna pojęcie coachingu i ma świadomość kim jest specjalista działający w tej dziedzinie. Jednak gdyby zagłębić się nieco bardziej i zapytać czym jest ten szeroko rozumiany proces, znaczna liczba osób  nie udzieliłaby wyczerpującej odpowiedzi. Coach to fachowiec, który przekazuje wiedzę i umiejętności drugiej osobie, aby zrealizować postawiony wcześniej wspólnie cel i osiągnąć poprawę jakości funkcjonowania owej osoby. Coaching polega także na odkrywaniu i uwalnianiu uśpionych zdolności, możliwości i potencjału.  Zgodnie zatem z powyższą definicją coach pomaga klientowi w stawaniu się tym, kim chciałby być. Uwagę przede wszystkim skupia się na uwalnianiu zasobów i potencjału klienta, czyli w przypadku omawianego projektu, ludzi zagrożonych wspomnianym wykluczeniem społecznym. Zadanie wyspecjalizowanego coacha polega głównie na słuchaniu, zadawaniu pytań oraz dzieleniu się  z klientem cennymi obserwacjami. Coaching jest procesem uczenia się połączonym ze stymulowaniem danej osoby do podejmowania działań, decyzji, zobowiązań, tworzenia planów oraz realizowania zadań zmieniających nieużyteczne schematy działań.

2

Dlaczego tak ważne są działania wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym? Jest to zjawisko coraz bardziej powszechne oraz pochłaniające znaczną liczbę ludzi, szczególnie tych znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. Ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, bezdomność to jedne z wielu czynników, które są najczęstszymi przyczynami eliminacji ludzi ze społeczeństwa, powodując iż jednostki słabsze, nieumiejące się dostosować do nowych sytuacji, zostają wyrzucone na tak zwany margines społeczny. Istnieją różne instytucje wspierające osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, jednak ciągle powraca pytanie, czy obecnie stosowane metody są wystarczające? Czy oferowana pomoc jest skuteczna? Czy uzyskane rezultaty są trwałe czy też jedynie chwilowe? Aby znaleźć odpowiedzi na te pytania powstają specjalne projekty, dzięki którym być może dokładniej uda się zbadać potrzeby ludzkie w celu zorganizowania stosownej pomocy, umożliwiającej życie w społeczności, podjęcie pracy, nauczenie się godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

Aby móc zapobiegać rozrostowi problemu wykluczenia niezbędne jest opracowanie nowoczesnych metod przeciwdziałania oraz wspierania osób szczególnie zagrożonych. Potrzebne jest budowanie nowych strategii, programów profilaktycznych, jak również takich, które pozwolą zwalczać istniejące już zjawisko, umożliwią ludziom powrót do aktywności, pozwolą zmobilizować ich do realizacji celów przy skutecznym pobudzeniu ich możliwości i zasobów dzięki wsparciu wyspecjalizowanych coachów.

Family Having Fun At Home Together

Dlatego głównym celem coachingu jest dojście do dobrze sformułowanego celu i pomoc, żeby objęte pomocą osoby ruszyły w dobrym kierunku.

Uczestnicy przedsięwzięcia będą mogli brać czynny udział w sesjach coachingowych, podczas których będą pracować nad wzmocnieniem poczucia własnej wartości, osiągnięciem wglądu w siebie i uzyskaniem większej samoświadomości. Również dzięki wsparciu coachów osoby objęte projektem poznają swoje zasoby i potencjał, nauczą się z niego czerpać, by osiągać zamierzone cele osobiste i życiowe.

Projekt „Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” jest inicjatywą międzynarodową, umożliwiającą wymianę doświadczeń pomiędzy różnymi instytucjami, które zajmują się powyższą problematyką w różnych krajach.  Partnerami w projekcie są: Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, Akademia Szybkiej Nauki AKN, Katolicki Uniwersytet Eichstaett – Ingolstadt w Niemczech.

/Monika Dobrowolska/

SONY DSC

Pod naszym patronatem: XI Konferencja Naukowa „Wyzwania Zarządzania Jakością” na UE w Krakowie

Pod naszym patronatem: XI Konferencja Naukowa „Wyzwania Zarządzania Jakością” na UE w Krakowie

Serdecznie zapraszamy na XI Sesję Naukową z cyklu „Wyzwania Zarządzania Jakością” organizowaną przez Koło Naukowe Zarządzania Jakością działające na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Tegoroczna Konferencja odbędzie się w dniach 22 i 23 maja 2014 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Sesja Naukowa „Wyzwania Zarządzania Jakością” jest cyklicznym projektem, skierowanym do pasjonatów i entuzjastów jakości. Nasza Konferencja, obok wartościowych sesji referatowych, stanowi forum dyskusyjne pomiędzy studentami i pracownikami naukowymi oraz przedstawicielami świata biznesu i przemysłu. Dzięki udziałowi w tym projekcie uczestnicy mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy teoretycznej oraz poznania praktycznego podejścia wybitnych specjalistów do zagadnień związanych z dziedziną zarządzania jakością.

Tematyka tegorocznej sesji obejmuje:
– Akredytacja laboratoriów badawczych i wzorcujących (np. ISO 17025)
– Audit
– Branżowe systemy zarządzania (np. ISO/TS 16949)
– Ekonomika jakości
– Integracja systemów zarządzania
– Lean Manufacturing
– Narzędzia zarządzania jakością
– Normalizacja, akredytacja, certyfikacja
– Six Sigma
– Skuteczność i efektywność zarządzania systemowego
– Systemowe zarządzanie jakością (np. ISO 9001)
– Systemowe zarządzanie środowiskowe (np. ISO 14001)
– TQM
– Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i higieną pracy (np. ISO 27001, OHSAS 18001, PN-N-18001)
– Zarządzanie bezpieczeństwem żywności (np., GMP/GHP, HACCP, ISO 22000, IFS, BRC)
– Zarządzanie personelem w kontekście zarządzania jakością

Konferencja WZJ 2014 to nie tylko możliwość poszerzenia swojej wiedzy w ramach zagadnień dotyczących jakości i przedyskutowania ich z autorami prezentacji, ale również wspaniała okazja do poznania interesujących ludzi ze świata nauki i biznesu. Tradycją naszej konferencji jest także bankiet oraz wycieczka po Królewskim Mieście Kraka.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej WZJ: http://wzj2014.jimdo.com.

Komitet Organizacyjny

WZJ Logotyp (100 x 29 cm)