Zaznacz stronę

Głośno jest ostatnio w mediach o planach likwidacji kierunku filozofii na Uniwersytecie w Białymstoku. Ma to wynikać ze zmniejszającej się liczby kandydatów – łącznie na studiach licencjackich miejsca zajmuje tam 60 studentów. Decyzja nie jest ostateczna, jednak UwB zapowiada na roku 2015/2016 zamianę filozofii na nowy kierunek, który ma być związany poniekąd z tą dziedziną nauki, czyli kognitywistykę.

Rada Naukowa Instytutu Socjologii zdecydowała, że najbliższa rekrutacja na kierunek filozofii na Uniwersytecie w Białymstoku będzie ostatnia. Do tej pory limit miejsc na tym kierunku wynosił 40, a kandydaci zdający nową maturę mogli ubiegać się o zakwalifikowanie na studia zdając jeden z następujących przedmiotów (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym): język polski, język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka, matematyka, chemia, biologia.

bb

Rzecznik prasowy UwB, Katarzyna Dziedzik komentuje ten postulat dla Unirank.pl: „Dotacja budżetowa na kształcenie uzależniona jest przede wszystkim od liczby studentów na danym kierunku. Przy tak małej liczbie studentów dotacja jest zdecydowanie niewystarczająca, by pokrywać koszty kształcenia. W powyższej sytuacji uczelni najzwyczajniej nie stać na utrzymywanie kierunku”. Uniwersytet zapewnia jednak, że rekrutacja na ten wydział na przyszły rok akademicki odbędzie się, jeśli naturalnie pojawi się odpowiednia liczba chętnych.

W zaistniałej sytuacji profesorowie w Białymstoku nie będą się raczej obawiać o swoją przyszłość, ponieważ zajęcia z filozofii prowadzą też na innych wydziałach. Szczególnie, że UwB zamierza podjąć próby uzyskania uprawnień do prowadzenia studiów III stopnia z filozofii. Dodatkowo istnieje też perspektywa podjęcia wakatu na kognitywistyce, która w przyszłości ma filozofię zastąpić. Nowy kierunek studiów może wydać się zachęcający dla tych, którzy do tej pory byli zainteresowani podjęciem studiów w Instytucie Socjologii w Białymstoku, ponieważ nauka ta zajmuje się analizą obserwacji zmysłów i umysłu. W swoim założeniu łączy elementy wielu dziedzin nauki, m.in.:, psychologii, lingwistyki, fizyki i właśnie filozofii.

Podany do wiadomości publicznej pomysł o likwidacji kierunku na Uniwersytecie w województwie podlaskim nie odbił się bez echa. List w obronie filozofii z podpisami wielu wybitnych intelektualistów ( w tym m.in.: Magdaleny Środy, Andrzeja Zybertowicza, Krzysztofa Zanussiego, Marii Janion ) został złożony na biurko minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Leny Kolaraskiej-Bobińskiej. Przewodnicząca resortu zastrzega jednak, że nie może interweniować w indywidualną sprawę uczelni w Białymstoku.

W Internecie umieszczono też petycję Społecznego Ruchu na rzecz Obrony Filozofii na UwB, która gromadzi coraz więcej nazwisk popierających tę inicjatywę. Władzom uczelni zarzuca się wspieranie przedmiotów ścisłych i rezygnację z kształcenia o wartościach, na straży których filozofia ma za zadanie stać, czyli: prawdy, mądrości, dobra, szacunku, tolerancji, piękna.

Wobec zaistniałych spekulacji na temat „wychodzenia z mody” studiowania tego kierunku i głośnego protestu wielu środowisk naukowych, Uniwersytet w Białymstoku deklaruje, że „wszystkie prowadzone przez nich kierunki są dla nich tak samo ważne”. Pomysł likwidacji filozofii bierze się z powodu zmniejszającego się zainteresowania potencjalnych kandydatów, a programu studiów nie da się przecież realizować przy małej liczbie studentów – szczególnie w dobie kryzysu i niesprzyjającej kondycji finansowej wyższych uczelni w Polsce.

O tym, jak będzie wyglądała decyzja ostateczna w sprawie studiów filozofii I stopnia na UwB zadecyduje senat uczelni, jednak pod warunkiem, że wcześniej Rada Wydziału Historyczno-Socjologicznrgo poprze propozycję rozwiązania kierunku, wysuniętą przez Instytut Socjologii. Wynik głosowania jest w chwili obecnej trudny do przewidzenia, bowiem każdy członek Senatu oddaje swój głos w sposób indywidualny, a ich opinie nie są jeszcze wiadomości publicznej znane.

Monika Węgrzynowicz

DSC_6673