Zaznacz stronę

Publikowany corocznie przez „Rzeczpospolitą” oraz „Perspektywy” ranking polskich uczelni wyższych uznawany jest za jedno z najbardziej wiarygodnych źródeł wiedzy na temat jakości nauczania w poszczególnych ośrodkach akademickich. Dodatkowo stanowi dla przyszłych studentów podpowiedź w kwestii wyboru uczelni pod kątem rozwoju kariery zawodowej. Rzetelność rankingu jest bardzo wysoka, jednak czy przy wyborze naszej Alma Mater powinniśmy kierować się wyłącznie statystyką?

uw1

Warto przyjrzeć się ocenom, jakie sami absolwenci wystawiają swoim uczelniom. Bardzo często opinie studentów pozwalają wypracować sobie bliższe rzeczywistości zdanie na temat konkretnej szkoły wyższej. Te z kolei zdają się w uogólnieniu potwierdzać kolejność, w jakiej polskie uczelnie zostały ujęte w ramach rankingu, jednak wielu studentów narzeka jednocześnie na model nauczania, który choć jest modyfikowany, to wciąż opiera się w dużej mierze na wiedzy teoretycznej i przepisywaniu treści podręcznika podczas egzaminów. Wciąż w zbyt niskim stopniu programy nauczania nakierowane są na samodzielność i rozwijanie zdolności logicznego myślenia studentów. Innym, bardzo często powtarzanym zarzutem są niskie nakłady na innowacyjne programy badawcze dla szczególnie uzdolnionych studentów oraz mało elastyczne podejście do formalności, związanych ze studiowaniem, a przecież dziś student zdobywa cenne doświadczenie zawodowe już w trakcie studiów, bo wymagają tego realia rynku. Według opinii absolwentów pozytywnie w tej kwestii wyróżnia się Szkoła  Główna Handlowa. To uwagi o charakterze ogólnym, które można wyczytać na studenckich forach internetowych, jednak są również te bardziej konkretne, dotyczące poszczególnych kierunków i szkół wyższych. Na przykład Uniwersytet Warszawski bardzo często krytykowany jest za niski poziom współpracy z przedsiębiorcami, którzy byliby zainteresowani zatrudnieniem absolwentów tej uczelni, a przecież zajmuje pierwsze miejsce w rankingu „RP” i „Perspektyw”. Za to studenci uczelni, które w rankingu znajdują się nieco niżej, jak np. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie lub Uniwersytet Białostocki, są zadowoleni ze swoich studiów i podkreślają zainteresowanie sprawami studenckimi, jakim wykazują się pracownicy tych ośrodków. Szczególnie dobrze oceniane na uczelniach Polski wschodniej są kierunki humanistyczne – pedagogika, socjologia, a nawet dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Uczelnie z zachodniej części naszego kraju zbierają lepsze opinie od studentów kierunków ścisłych oraz ekonomicznych.

uwb1

Przy wyborze uczelni, na której chcemy studiować, warto wziąć pod uwagę nie tylko jej prestiż czy tradycję, ale jakość prowadzonego kierunku, który nas szczególnie interesuje, ponieważ dobrych wykładowców i rzetelną wiedzę możemy znaleźć nie tylko w dużych i starych ośrodkach akademickich. Wszelkie rankingi warto traktować raczej jako podpowiedź, nie wyrocznię. Pamiętajmy, że najlepiej ocenione, polskie uczelnie, w zestawieniach o skali globalnej plasują się dopiero w czwartej setce szkół wyższych. Ostatecznie to my sami będziemy musieli zaskoczyć pracodawcę zdobytą wiedzą i umiejętnością jej praktycznego zastosowania. Nazwa szkoły wyższej tego za nas nie zrobi.

Jakub Budzyński

2014-01-12_10h12_28