Zaznacz stronę
UŁ: Łodzka Jesień Historyków pod naszym patronatem

UŁ: Łodzka Jesień Historyków pod naszym patronatem

Studenckie Koło Naukowe Historyków UŁ przy współpracy z Kołem Naukowym
Circulus Diplomats organizuje w dniach 26-28 XI 2015 roku konferencję naukową
Przypomnieć zapomniane… Odkryć nieznane…, w której wezmą udział studenci i doktoranci kierunków humanistycznych z uczelni w Polsce i za granicą. Obrady będą odbywały się w ramach czterech paneli tematycznych:
Panel I: Zapomniani czy niechciani.
Pamięć jest jedną z najcenniejszych rzeczy pozostających po człowieku, lecz nie każdy cieszy się chwałą, na jaką zasługuje. Celem niniejszego panelu jest przedstawienie sylwetek osób celowo wymazanych z kart historii; z najróżniejszych powodów – politycznych, społecznych, religijnych, ze względu na swoją twórczość czy działalność, jak i tych, których czyny, dzieła i osiągnięcia nie zostały odnotowane w świadomości ogółu.
Panel II: Ukryte w mroku dziejów.
Historia zna wiele doniosłych zdarzeń pozostających na marginesie świadomości
ludzkiej. W tym panelu oczekujemy na referaty dotyczące nie tylko wydarzeń
spektakularnych – wojen, przewrotów czy odkryć ale również traktujące o sprawach
społeczno-religijnych i epizodach istotnych jedynie z punktu widzenia jednostek lub
niewielkich grup ludzkich.
Panel III: Apoteoza i damnatio memoriae.
Wraz ze zmieniającymi się czasami ewoluowało podejście do pisania o przeszłości i
teraźniejszości – jedne zdarzenia stawały się warte pamięci, a inne tę wartość traciły.
Panel ten ma na celu przybliżenie procesów gloryfikacji oraz potępienia ludzi i wydarzeń w różnych czasach i systemach. Chcemy w nim także uwzględnić zagadnienia powiązane z polityką pamięci i wynikającą z niej polityką historyczną.
Panel IV: Z pamiętnika dyplomaty.
Dyplomacja związana jest z historiami zakulisowymi. Wiele ustaleń podjętych w toku
negocjacji międzynarodowych nigdy nie miało opuścić wnętrza gabinetów…
Niejednokrotnie negocjacjom towarzyszyło zastraszanie czy przekupstwo; mile widziane będą referaty opowiadające o działaniach niekoniecznie mających wiele wspólnego z kurtuazją i protokołem dyplomatycznym.

Mamy nadzieję, że nasza konferencja oraz poruszana tematyka okażą się dla Państwa interesujące.

ul

UŁ: VII Łódzka Wiosna Młodych Historyków

UŁ: VII Łódzka Wiosna Młodych Historyków

VII ŁÓDZKA WIOSNA MŁODYCH HISTORYKÓW
Interdyscyplinarna i ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka
Instytut Historii UŁ, 20-23 III 2014 r.

Pod patronatem m.in. Instytutu Historii UŁ, Łódzkiego Oddziału IPN, Łódzkiego Oddziału PTH, TVP 3, Radia Łódź i portalu Histmag.org

Studenckie Koło Naukowe Historyków UŁ tym razem przy współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Marketingu UŁ „Multi Level” organizuje VII Łódzką Wiosnę Młodych Historyków – konferencję, która od siedmiu lat przyciąga studentów z całej Polski i różnych ośrodków zagranicznych do Łodzi. Przygotowania rozpoczęły się już na początku grudnia. Teraz nie pozostaje nic innego, jak wszystkich zaprosić na inaugurację i obrady.

Tematykę określają trzy panele: Bunt, rebelia, rewolucja, strajk. Opór społeczeństwa wobec władzy na przestrzeni dziejów i Skąd przybyliśmy, dokąd zmierzamy? Źródła tożsamości oraz Gospodarka głupcze! Pierwszy poświęcony jest zagadnieniom związanym z najrozmaitszymi formami oporu społecznego wobec władzy oraz próbom zmiany zaistniałej sytuacji przez społeczeństwo bądź jego elementy. Drugi panel dotyczy mitów założycielskich budujących tożsamość zbiorowości – od małych wspólnot lokalnych do całych organizmów państwowych i narodów, mitów etnogenetycznych, badań nad zagadnieniami etnogenezy i poszukiwania praojczyzny oraz sposobów w jakie polityka sięgała po owe mity w celu budowy doktryn i pchnięcia narodów na konkretne tory. Ostatni z paneli zorientowany jest na zagadnienia będące przedmiotem badań historii gospodarczej, jak i problemy mikro- oraz makroekonomiczne, komunikację marketingową oraz strategie zarządzania.

Inauguracja VII Łódzkiej Wiosny Historyków odbędzie się 20 marca o godz. 12.00 w Sali Rady Wydziału. Jej tematyka wpisuje się w pierwszy panel. Poświęcona będzie zbliżającej się 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Wykład inauguracyjny o intrygującym tytule: Powstanie Warszawskie – zły wybór, czy brak wyboru? przygotował dr hab. Przemysław Waingertner, prof. UŁ. Zaproszona została sanitariuszka Barbara Lenkiewicz.
W ciągu czterech dni obrad referaty wygłosi 160 studentów i doktorantów z całej Polski z różnych kierunków studiów. Pełen program konferencji dostępny jest na stronie www.sknh.uni.lodz.pl – zapraszamy serdecznie.

/info: www.sknh.uni.lodz.pl/

logo_SKNH