Zaznacz stronę

Studenckie Koło Naukowe Historyków UŁ przy współpracy z Kołem Naukowym
Circulus Diplomats organizuje w dniach 26-28 XI 2015 roku konferencję naukową
Przypomnieć zapomniane… Odkryć nieznane…, w której wezmą udział studenci i doktoranci kierunków humanistycznych z uczelni w Polsce i za granicą. Obrady będą odbywały się w ramach czterech paneli tematycznych:
Panel I: Zapomniani czy niechciani.
Pamięć jest jedną z najcenniejszych rzeczy pozostających po człowieku, lecz nie każdy cieszy się chwałą, na jaką zasługuje. Celem niniejszego panelu jest przedstawienie sylwetek osób celowo wymazanych z kart historii; z najróżniejszych powodów – politycznych, społecznych, religijnych, ze względu na swoją twórczość czy działalność, jak i tych, których czyny, dzieła i osiągnięcia nie zostały odnotowane w świadomości ogółu.
Panel II: Ukryte w mroku dziejów.
Historia zna wiele doniosłych zdarzeń pozostających na marginesie świadomości
ludzkiej. W tym panelu oczekujemy na referaty dotyczące nie tylko wydarzeń
spektakularnych – wojen, przewrotów czy odkryć ale również traktujące o sprawach
społeczno-religijnych i epizodach istotnych jedynie z punktu widzenia jednostek lub
niewielkich grup ludzkich.
Panel III: Apoteoza i damnatio memoriae.
Wraz ze zmieniającymi się czasami ewoluowało podejście do pisania o przeszłości i
teraźniejszości – jedne zdarzenia stawały się warte pamięci, a inne tę wartość traciły.
Panel ten ma na celu przybliżenie procesów gloryfikacji oraz potępienia ludzi i wydarzeń w różnych czasach i systemach. Chcemy w nim także uwzględnić zagadnienia powiązane z polityką pamięci i wynikającą z niej polityką historyczną.
Panel IV: Z pamiętnika dyplomaty.
Dyplomacja związana jest z historiami zakulisowymi. Wiele ustaleń podjętych w toku
negocjacji międzynarodowych nigdy nie miało opuścić wnętrza gabinetów…
Niejednokrotnie negocjacjom towarzyszyło zastraszanie czy przekupstwo; mile widziane będą referaty opowiadające o działaniach niekoniecznie mających wiele wspólnego z kurtuazją i protokołem dyplomatycznym.

Mamy nadzieję, że nasza konferencja oraz poruszana tematyka okażą się dla Państwa interesujące.

ul